måndag 2 oktober 2000

Föreningen blir klubb

Den 2 oktober togs beslutet, Växjö sportfiskeförening skall dö och ur askan skall sportfiskeklubben taskmörten uppstå. Detta för att vi i styrelsen har bestämt oss för att ändra inriktning för klubben. Från bred förening för alla till elitsportfiskeklubb där endast vissa få lyckligt utvalda berättigas medlemskap. Klausulen "alla kan bli medlemmar "skall därmed tas bort ur stadgarna vilket medför att vi inte kommer beviljas några fler bidrag, men det skiter vi alltså högaktningsfullt i.

Vår verksamhet skall från och med dags datum finansieras med privata medel. Detta innebär givetvis inte att man inte kan bli medlem, alla får fortfarande skicka in ansökan om medlemskap men såvida du inte har bevisat dina kunskaper inom sportfiskets sköna konst på ett eller annat sätt så kommer din ansökan troligen att avslås. Sfk Taskmörten är en mycket exklusiv klubb främst avsedd för män, kvinnor får ju skicka in medlemsansökningar men de kommer att avslås, detta för att inte förstöra den fina stämningen i klubben.

Vi lever och verkar i Växjö med omnejder, våra främsta hemmavatten är Bergundasjöarna samt det väldiga Helgahavet. Vi ser helst att våra medlemmar är bosatta i Växjö men det kan vi tänka oss att bända lite på. Knuten till klubben finns även Team Taskmört 1 och 2 som skall sätta SFK taskmörten på sportfiskekartan genom att vinna trolling-DM nu den 8/10. Team Taskmört 1 består utav styrelsemedlemmar medans team 2 består utav medlemmar i klubben.


//Kalle

Inga kommentarer: